Przewodnicząca

mgr Małgorzata Król
Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu

Honorowy Przewodniczący

prof. dr hab. Jan Miodek
Uniwersytet Wrocławski

Członkowie

mgr Katarzyna Borkowska
Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie

mgr Magdalena Domagała
Zespół Szkół nr 2 we Wrocławiu

mgr Maria Drozdowska
III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

mgr Jolanta Góreczna-Nowak
Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu

mgr Karolina Junik
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Generała Grota Roweckiego we Wrocławiu

mgr Lucyna Kasjanowicz
LXIV LO im.S.I.Witkiewicza "Witkacego" w Warszawie

mgr Elżbieta Kielman
Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny

dr Anna Kondracka-Zielińska
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

mgr Anuncjata Kusz
Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

mgr Beata Majchrzak
II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

mgr Barbara Modrzejewska
Gimnazjum Katolickie w Sieradzu

mgr Dorota Sobieraj
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

mgr Beata Stężowska
Gimnazjum nr 20 im. Profesora Alfreda Jahna we Wrocławiu

mgr Teresa Witkiewicz
VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie

mgr Małgorzata Wiśniewska-Olejnik
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

mgr Ewa Ziętarska-Piotrowska
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku

dr Sabina Świtała
Szkoła Podstawowa nr 29 we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy opiekunów naukowych do wspólpracy w charakterze jurora. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora konkursu.